Середа, 03.03.2021, 14:56
Вітаю Вас, Гість

 

Група "Дзвіночок"

Коваленко Марія Петрівна

Має повну вищу педагогічну освіту, кваліфікація — вихователь дітей дошкільного віку. У ДНЗ  на посаді вихователя працює з 2006 р. Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», присвоєну рішенням атестаційної комісії у  2011 році.

У 2015 р. Коваленко М. П. підвищила кваліфікацію у Черкаському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на  курсах з питання «Адаптація, як важливий етап соціалізації дошкільника».

За цей період зарекомендувала себе відповідальним, старанним працівником, який сумлінно виконує свою роботу. Досконало володіє методикою роботи, різноманітними формами і методами навчання. Знає вікові та психологічні особливості дітей, намагається відповідно до сучасних умов організовувати навчальну та ігрову діяльність вихованців. До дітей ставиться спокійно, лагідно.  Відзначається гуманним ставленням до колег і батьків, чітко спланованою роботою, професіоналізмом. Активно впроваджує інтерактивні форми і методи навчання, з метою розвитку пізнавальної активності дітей застосовує розвивальні вправи.

Марія Петрівна виявляє достатній рівень підготовки, працює над позитивною динамікою знань дошкільників, прагне зацікавити  дітей. Методи та прийоми, які використовує, відповідають цілям навчання, завданням виховної роботи. Спостереження за її роботою показали, що кожна дитина її групи має змогу розвиватися у властивому їй природному темпі, відчувати себе  в групі спокійно і вільно.   Вихователь сприяє розвиткові творчих здібностей дітей.

  •     У 2016 році розробила матеріали та взяла участь у конкурсі "Цифрові ресурси".

Бере активну участь у роботі методоб’єднання вихователів старших груп закладу. В педагогічному колективі зарекомендувала себе як відповідальний працівник, яка намагається сумлінно виконувати покладені на неї обов’язки.

У спілкуванні з колегами проявляє виваженість, поміркованість, толерантність, обізнаність та компетентність. Користується повагою серед своїх вихованців і їх батьків. 

 

         

Мовчан Юлія Вікторівна

Має повну вищу педагогічну освіту, кваліфікація — вихователь дітей дошкільного віку. У ДНЗ  на посаді вихователя працює з 2009 р. Зараз працює підмінним вихователем з дітьми І молодшої та старшої  групи. Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», присвоєну рішенням атестаційної комісії у  2016 році.

Юлія Вікторівна за час роботи зарекомендувала себе як професійно компетентний педагог. Вихователь виявляє високий рівень теоретичної підготовки, проявляє ґрунтовну професійну компетентність, досконало володіє педагогічним інструментарієм, забезпечує високу результативність, якість своєї праці, організовує освітньо-виховний процес відповідно до сучасних методичних вимог. Виконуючи нормативно-правові документи в галузі дошкільної освіти скеровує свою діяльність на якісне впровадження   Програми виховання і навчання дитей від двох до семи років «Дитина». Сприяє створенню  умов для реалізації принципів гуманізації виховання, розвиваючого навчання, оптимізації навчально-виховного процесу, вдосконаленню процесів діагностики, планування освітнього процесу. Керується особистісно-орієнтованою моделлю навчання і виховання.

   Завдяки системному використанню в освітньому процесі розвивальних ігор вихованці групи виявляють творчість, самостійність, уміння використовувати набутий досвід під час розв’язання інтелектуальних завдань.

    У 2016 році розробила матеріали та взяла участь у конкурсі "Цифрові ресурси".

    Бере активну участь у роботі методоб’єднаннь вихователів молодших груп закладу.  Впроваджує в роботу інформаційно – комунікативні технології. З колегами по роботі і батьками вихованців підтримує спокійні, позитивні відносини.