Середа, 03.03.2021, 14:51
Вітаю Вас, Гість

Консультація для вихователів "Чинники успішного мовного розвиток дошкільників"
Розвиток пізнавально-мовленнєвої діяльності є одним з найважливіших розділів дошкільної педагогіки і спрямований він на розумовий розвиток дитини. Чим краще буде організована пізнавально-мовленнєва діяльність дітей, тим вище гарантії успішності шкільного навчання.
В домашніх умовах діти багато часу проводять біля телевізора, комп'ютера, часто вільний час старших дошкільників відведено відвідування різних гуртків і студій. Найчастіше батьки відмахуються від дитячих питань, художня та енциклопедична література якщо навіть і читається, то дуже рідко обговорюється. І тому формування пізнавально-мовленнєвої діяльності в основному лягає на плечі вихователів.
Прийоми, використовувані при формуванні пізнавально-мовленнєвого розвитку традиційні:
• Наочні - спостереження, розглядання картин, демонстрація фільмів, слайдів, презентацій.
• Практичні - вправи, ігри, експерименти і досліди, моделювання, проектна діяльність, дослідницько-пошукова діяльність.
• Словесні - розповідь, читання, питання, бесіди, використання художнього слова.
Основні завдання пізнавально-мовленнєвої діяльності:
1. Збагачувати пізнавальну сферу дітей інформацією через заняття, спостереження, експериментальну діяльність, мова.
2. Збагачувати емоційно - чуттєвий досвід у процесі безпосереднього спілкування з предметами, явищами, людьми.
3. Допомогти впорядкувати відомості про навколишній світ, формувати уявлення його цілісності.
4. Формувати бережливе ставлення до навколишнього світу, закріплювати позитивні емоції, вміння їх виявляти.
5. Створити умови, що сприяють виявленню і підтримці інтересів, прояву самостійності в пізнавально - мовленнєвої діяльності.
6. Підтримувати умови для розвитку пізнавально - мовленнєвих процесів дошкільнят у всіх видах діяльності.
Чинники успішного мовленнєвого розвитоку дошкільнят:
1. Мова самого педагога, яка має навчальну і виховну спрямованість. Головним є якість мовного змісту, що забезпечує високі результати праці. Дошкільник, який проводить більшу частину часу в дитячому саду, спілкуючись з вихователем, вчиться у нього багато чого, в тому числі і культури мовлення. А ще дитина сприймає нашу мову як зразок. Педагог повинен говорити правильно, не спотворюючи звуків, не з'їдаючи закінчень. Особливо чітко треба вимовляти довгі або незнайомі слова, що вводяться в дитячий словник.
2. Формування уявлень про навколишній світ. Адже дошкільник кожен день стикається з новими для себе предметами і явищами. Але накопичення знань і вистав без відповідного керівництва буде поверхневим або помилковим. Часто дитина думає, що хмари - це вата, тому що вони білі, зірки - це лампочки, тому що вони світяться. Адже спостерігаючи за природними явищами, він самостійно зробив такий висновок. Тому головна задача педагога полягає в послідовно збільшення у дітей запасу знань, їх упорядкування, систематизація. Дитина повинна отримувати чіткі, у відповідність з віком уявлення про оточуючих предметах, їх призначення, якості, про матеріали, з яких вони зроблені, де, ким, для чого використовуються ці. Так само дитина набуває знання про живу та неживу природу, про природні явища, їх взаємозв'язки та закономірності.
3. Розвиток допитливості. Допитливість - якість притаманне всім дітям. Воно виражається в активному інтерес до навколишнього світу, у прагненні все розглянути, поторкати, привезти в дію. Про наявність у дитини цього якість свідчать численні питання. Завдання вихователя підтримувати допитливість дитини організую заняття, спостереження, намагаючись вчасно і доступним для розуміння мовою відповісти на виниклі питання, направляючи дитячі думки на самостійний пошук відповіді та вміння робити висновки.
4. Сенсорне виховання. Оскільки для дитини дошкільника пізнання навколишнього світу починається з відчуттів і сприймань. Чим вище рівень розвитку, тим багатшими можливості пізнання навколишнього світу. У зміст сенсорного виховання входить розвиток слухової чутливості, тактильної чутливості, тобто вміння розрізняти і називати якості предметів.
5. Гра. Одним з найдієвіших засобів пізнавально-мовленнєвого розвитку дошкільнят є гра. І якщо під час організованої освітньої діяльності дитина отримує знання, то під час гри він має можливість відобразити знання про навколишній світ, поділитися цими знаннями з товаришами, знайти однодумців по інтересам. Окремі види ігор по-різному діють на пізнавально-мовленнєвий розвиток.
- Сюжетно-рольові ігри розширюють уявлення про навколишній світ, сприяють розвитку мовного діалогу.
- Ігри-драматизації сприяють більш глибокому розумінню сенсу обыгрываемых творів і активізують мова.
- Будівельно-конструктивні розвивають конструктивні здібності, розширюють знання про геометричних формах і просторових відносинах.
- Дидактичні ігри займають особливо важливе місце у цій роботі, оскільки, обов'язковим елементом в них є пізнавальне зміст і розумові завдання. Багаторазово беручи участь у грі, дитина міцно опановує знання, якими він оперує. А, вирішуючи розумову задачу в грі, дитина навчиться запам'ятовувати, відтворювати, класифікувати предмети та явища за загальними ознаками.
- Ігри-експерименти - особлива група ігор, які дуже ефективні в рішенні пізнавально-мовленнєвих завдань, а так само цікаві й захоплюючі для старших дошкільнят, оскільки при цьому вони мають можливість навчитися бачити проблему, розв'язувати її, аналізувати і зіставляти факти, робити висновки, і добиватися результату.
6. Розвиваюче середовище. У кожній групі повинна бути оформлена зона для пізнавально-мовленнєвого розвитку дітей. Ця зона охоплює різноманітне зміст і передбачає різні види дитячої активності. Головний принцип її оформлення - доступність. Все, що в ній представлено, знаходиться в повному розпорядженні дітей. Матеріал цієї зони повинен обов'язково містити в собі: дидактичні та настільно-друковані ігри різної спрямованості, ілюстративний матеріал, різноманітні колекції, демонстраційний матеріал, обладнання для експериментальної діяльності і проведення дослідів, міні-бібліотеку.
Для дітей дошкільного віку пізнавально-мовленнєвий розвиток - це складний комплексний феномен, що включає в себе формування розумових процесів. Але якщо педагог підходить до вирішення завдань цього розділу грамотно і творчо, то проблем у засвоєння завдань у дітей не виникне.

  • Всім учасникам пропонується поповнити Банк ідей, відповівши на запитання: Як побудувати партнерські стосунки з батьками вихованців по мовному розвитку дітей, які заходи ви можете запропонувати? (Обговорення)
  • Сьогодні я пропоную розглянути сучасні методики, які застосовуються в роботі з дітьми, які сприяють формуванню мовленнєвого розвитку.

 

Впровадження федеральних державних вимог у виховно-освітній процес вимагає від вихователя більш глибокого продумування методів і прийомів до організації безпосередньо-освітньої діяльності, так як роль вихователя стає направляючої, розвиваючої.
Одним з найбільш складних моментів, на думку педагогів, є зміна ролі занять в освітньому процесі. Традиційно заняття було основним елементом освітньої діяльності. У федеральних вимогах зазначено, що рішення програмних задач здійснюється спільної діяльності дорослого з дітьми (у рамках безпосередньо освітньої діяльності та при проведенні режимних моментів) і самостійної діяльності дітей. Основною формою роботи з дітьми є гра. Цілком логічно виникають питання «чи Потрібні заняття?», і «Якщо потрібні, то які?».
Для організації безпосередньо - освітньої діяльності потрібно продумувати прийоми, які сприятимуть введенню дитини в тему. Для цього ефективно використовувати прислів'я, приказки, вірші, дидактичні ігри, рухливі ігри та загадки.
Особлива увага приділяється пізнавально-мовленнєвому розвитку в інтеграції з іншими освітніми галузями.
При введенні дитини в ігрову ситуацію добре використовується всім відомий прийом - загадки.
Загадки - особливий, веселий та загадковий світ. У давнину вони служили засобом навчання молоді алегоричній мовлення, запам'ятовування таємниці слів. У давньоруській мові слово гадати означало думати, міркувати. Розширюючи кругозір дітей, знайомлячи їх з навколишнім світом та явищами природи, загадки розвивають і збагачують мова, стимулюючи процеси аналізу, синтезу, порівняння, зіставлення.
Загадки-описи допомагають розвивати розуміння мови, активну наслідуваність мовленнєвої діяльності, увагу, пам'ять, наприклад:

Хто на вулиці гуляє
Від воріт недалеко?

Лапкою землю загрібає
І сокоче ... (ко-ко-ко).
Доскажи слівце (для чіткої вимови звуків), наприклад:
Від хатинки в ліс веде
Викопаний підземний ... (хід).

Загадки-ребуси:
«Розшифруйте слово» - ЛОКНУ (КЛОУН);
«Склади слово» - Ланцюжок картинок (ЛИСТ, ВЕРБА, СОБАКА, КАВУН), відповідь ЛИСИЦЯ.

Загадки-шаради, наприклад:
Початок - голос птиці,
Кінець - на дні ставка,
А ціле в музеї
Знайдете без праці.
(КАР+ТИНА).

Метаграмми, загадки, в яких зашифровані різні слова, розгадавши одне зі слів, потрібно замінити в ньому звук, щоб вийшло нове слово...

З «Ч» над морем я літаю,

З «Р» в машинах я буваю,

З «М» тебе я одягаю,

З «Л» собачкою я звусь.

Анаграми - від перестановки звуків утворюється нове слово ...

КІТ - ТІК

СОСНА - НАСОС

ЛИПА - ПИЛА

Отже, важливу роль у розвитку зв'язного мовлення дітей звадами мови займає гра. Адже гра - супутник дитинства, провідна діяльність, під час якої коригується та розвивається дитяче мовлення й особистість в цілому. Яку гру вибрати , щоб вона була не лише цікавою, а й корисною для дитини? Як методично правильно організувати й провести її, дотримуючись певної системи? Під час проведення ігор різних типів із мовленнєвими завданнями вам допоможуть запропоновані правила , які були виведені , спираючись на методику О.Барташнікова:

- пам'ятайте, саме що в дошкільний період мовлення дитини розвивається найінтенсивніше , а головне воно гнучке для подолання мовленнєвих вад. Тому чим раніше ви звернетеся по допомогу до спеціаліста , тим швидше дитина оволодіє правильним мовленням.

- Організуйте постійне , добре освітлене робоче місце. Акуратно і зручно розмістіть ігровий матеріал , приберіть зі столу зайві речі , вимкніть радіоприймач і телевізор, подивіться на годинник , щоб зорієнтуватися , скільки часу триватиме заняття-гра.

- Не забувайте, що дитина тільки -но починає вчитися правильно розмовляти , і ваше завдання - допомогти їй у цьому.

Під час виконання ігрових завдань у неї ( особливо на початкових етапах) можуть виникати труднощі . Не акцентуйте увагу на цьому, не дорікайте , коли в неї щось не виходить , якщо чогось вона не вміє . Не повторюйте за малюком неправильну вимову звуків. Розмовляйте з ним тільки правильно та своєчасно виправляйте.

- Кожна дитина - індивідуальність . ЇЇ розвиток відбувається за власними законами. Тому не порівнюйте свого малюка з однолітками, які можливо, випереджають його у своєму розвитку.

- Ніколи не відмовляйте дитині в проханні погратися з нею. Спочатку самі ознайомтеся зі змістом гри, її правилами і тільки потім своїми словами поясніть дитині , як грати в цю гру. Якщо потрібно проведіть попередню бесіду . Так ви емоційно підготуєте малюка до гри. Запропонуйте йому віршик, загадку, лічилку, закличку. Хай малюк вивчить їх разом із вами. Заохочуйте словесну творчість дітей , спонукайте їх до складання закличок та лічилок до ігор. Радійте кожному успіхові дитини разом із нею.

- Якомога більше розмовляйте з дитиною, спонукайте її до запитань. Пояснюючи говоріть чітко , виразно, спокійно. Переконайтесь , що малюк розуміє значення всіх слів . За потреби у присутності дитини зверніться до словника.

- Ігрові завдання не повинні бути занадто простими ( малюкові нецікаво їх виконувати ) чи складними ( дитина відчуватиме невпевненість у своїх силах). Добирайте навантаження таким чином , щоб воно відповідало вікові, мовленнєвим і психофізичним можливостям дитини, було цікавим та доступним для сприймання. Фантазуйте, придумуйте власні варіанти ігор, аналогічні тим, які викликають особливі труднощі у вашої дитини. Адже найкраще знаєте свого малюка саме ви.

- Пам'ятайте що у дошкільників із мовленнєвими порушеннями страждають всі психічні процеси.

Тому під час мовленнєвих завдань дитині потрібно давати більше часу для роздумів.

Не слід підганяти її з відповіддю, краще повторити завдання ще раз і тільки після невдалих багаторазових спроб натякніть в якому напрямку слід шукати вирішення цього завдання. Виявляйте свою кмітливість.

- може статися , що дитина не спроможна виконати завдання. Запропонуйте їй полегшений варіант. Якщо ж і він не вдається - відкладіть гру і поверніться до неї завтра. Коли і наступного разу він не зможе виконати завдання , незважаючи на ваші натяки й підказки, докладно поясніть спосіб вирішення , запропонуйте спочатку легший, а потім ускладнений варіант. Через деякий час варто повернутися до цієї гри, аби переконатися, що дитина справді добре засвоїла навчальний матеріал.

- Не примушуйте дитину продовжувати гру, якщо в неї щось не виходить або вона втомилася. Внаслідок примусу у малюка виникає страх перед можливим покаранням, і вся його енергія піде не на розумову роботу , а на подолання не бажання продовжувати заняття. Це призводить до того, що дитина часто відволікається, робить багато помилок. Будьте терплячими, не виявляйте негативних емоцій, адже це може призвести до ще більшого ускладнення мовленнєвого порушення - заїкання або неврологічних розладів. Намагайтеся переключити увагу дошкільника на інший вид роботи.

- Якщо ж рівень розвитку дитини не зріс, ви припустилися помилки: підвищили вимоги, використовували занадто складні ігри; залучаючи дитину до ігрової діяльності, користувалися авторитарними методами і це звичайно негативно позначилося на емоційному самопочутті малюка, на його бажанні спілкуватися з вами у процесі гри, на його ініціативності. Проаналізуйте свою тактику і ліквідуйте перешкоди. Запам'ятайте золоте правило організації і керівництва будь-якою діяльністю дитини, в тому числі й грою: дитині має бути цікаво і комфортно! Тільки за такою умови розвиток усіх сторін особистості малюка буде повноцінним.

- відзначайте всі досягнення дитини під час гри. Не будьте байдужими та пасивними.

- Намагайтесь об'єктивно оцінювати свою дитину , відзначайте сильні та слабкі риси її характеру. Лише так ви зможете виявити шляхи використання одних і коригування інших.

- Навчайте за допомогою активної дії і живого невимушеного спілкування. Саме так дитина навчиться правильно розмовляти , опанує рушійні фактори розвитку - три «само» : самоконтроль, самооцінка, способи самовдосконалення.

- Не соромтеся звертатися за допомогою логопеда. Адже тільки завдяки співпраці логопеда й батьків , використанню цікавих і доступних видів роботи у дітей нормалізується процес оволодіння мовленням.

Дидактична гра чи мовленнєва гра , за вмілого керівництва з боку дорослих , здатна творити чудеса. Щоденно проводячи ігри з дітьми , ви переконаєтесь, що саме гра для них - найефективніший засіб навчання та виховання, коригування й розвитку мовлення, особистості в цілому. Продовжуйте активно шукати відповіді на проблемні питання , спілкуватися з дітьми українською мовою , розвивати пізнавальний інтерес, допитливість. Пам'ятайте, що процес навчання мовлення дитини не може грунтуватися на простих однозначних і готових рецептах . Його кінцевий успіх багато в чому визначиться вашим творчим підходом до запропонованого матеріалу. Шановні вихователі, логопеди, батьки, не сподівайтесь на швидкий ефект у навчанні, адже діти тільки-но починають знайомитися з рідною мовою. Отже, від вас залежить майбутнє дітей. Ви маєте набратися терпіння, зацікавити дитину і, таким чином, включити її у цілеспрямовану роботу. Тільки у співпраці з дитиною ви зможете досягти бажаного.