Середа, 03.03.2021, 15:06
Вітаю Вас, Гість

Світлана Василівна Доценко

 У ДНЗ  на посаді вихователя працює з 1989 р. За час роботи у навчальному закладі Доценко С. В. зарекомендувала себе як відповідальний, досвідчений педагог, який сумлінно виконує свої обов’язки.  Добре володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу  і здібностей дошкільників.

У 2015 р. Доценко С. В. підвищила кваліфікацію у Черкаському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на  курсах з питання «Нетрадиційні техніки малювання».

У своїй роботі використовує методи  компетентно орієнтованого підходу до організації навчального процесу, володіє ораторським мистецтвом, талановитий організатор, творча особистість і суспільно активна людина. Раціонально використовує час під час проведення занять, новий матеріал викладає на належному  рівні із застосуванням інтегрованих ігор, звертає увагу на розвиток пізнавальних здібностей дітей. Педагог реалізує диференційований підхід до вихованців, виявляє, вивчає і враховує в своїй педагогічній діяльності їх індивідуальні особливості, сприяє розвитку фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної сфер особистості.

Під час проведення різних видів роботи з дітьми перевагу надає ігровим методам і прийомам, що сприяє невимушеному засвоєнню кожною дитиною необхідних знань, умінь, навичок, створює умови для повноцінного розвитку дітей.До дітей ставиться спокійно, лагідно.

 Свої матеріали неодноразово подавала до інтернет-конференцій: "2014рік – "Досвід запобігання емоційному вигоранню учасників педагогічного процесу", "2016 рік – " . Бере активну участь у роботі методоб’єднання молодших груп закладу.

       

 

Вихователь працює в тісній взаємодії з сім’єю, є наставником для вихователів-початківців, систематично ділиться своїм досвідом роботи з колегами. 
Користується заслуженою повагою серед колег та батьків. Відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування.

 Доценко С.В. Світлану Василівну поважають батьки вихованців групи та колеги. Вона — врівноважена і доброзичлива людина, надає практичну допомогу іншим педагогічним працівникам.

 

Алла Анатоліївна Демченко

Демченко А.А. має вищу освіту за відповідною спеціальністю, закінчила Уманський Державний педагогічний університет ім. П. Г. Тичини у 2015 р. за спеціальністю «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільної освіти, логопед дошкільних, загальноосвітніх, реабілітаційних закладів». Педагогічний стаж – 3 роки. В ЗДО « Росинка» працює на посаді вихователя з 2017 року.

Працює підмінним вихователем  з дітьми ІІ молодшої  та середньої груп.

За час роботи в дошкільному закладі зарекомендувала себе, як сумлінний , відповідальний педагог.

      Це творчий, креативний, енергійний педагог, який має високі моральні якості, глибокі знання методики освітньої роботи,  психологічні особливості дитини дошкільного віку. Проявляє високий  рівень професійної компетентності,  удосконалює освітній процес через використання інтерактивних форм навчання.

   Її притаманна любов до дітей, яка включає в себе  чуйне, доброзичливе і терпляче ставлення. Вміє організувати дитячий колектив, враховує індивідуальні особливості своїх вихованців, працює на засадах «педагогіки співробітництва». Під час проведення різних видів діяльності з дітьми перевагу надає ігровим методам і прийомам, що сприяє невимушеному засвоєнню кожною дитиною необхідних компетентностей,  створює умови для повноцінного розвитку дітей. Аллу Анатоліївну люблять діти, поважають колеги та батьки. Вона скромна, тактовна, доброзичлива, дотримується професійної етики.