Понеділок, 27.01.2020, 18:05
Вітаю Вас, Гість

Таран Богдана Анатоліївна

За час роботи у навчальному закладі Таран Б.А. зарекомендувала себе як відповідальний, досвідчений педагог. Добре знає методику навчання і виховання дітей дошкільного віку, вміло застосовує її на практиці. Вона добре володіє ситуацією у дитячому колективі, враховує у роботі індивідуальні особливості своїх вихованців. Нею було створено розвивальне середовище, структурними елементами якого є системи розвивальних ігор. Сприяє розвитку творчих здібностей дітей. Під час проведення різних видів роботи з дітьми перевагу надає ігровим методам і прийомам, що сприяє невимушеному засвоєнню кожною дитиною необхідних знань, умінь, навичок, створює сприятливі умови для повноцінного розвитку дітей. Кожна дитина її групи має змогу розвиватися у властивому їй природному темпі, відчувати себе в групі спокійно і вільно.

Пушкаренко Ірина Валеріївна

Працює в дошкільному закладі  з 2015 року. За період роботи проявила себе працьовитою чуйною людиною. Має комплекс професійно-важливих психологічних якостей що визначають її педагогічну майстерність. Добре володіє ситуацією в дитячому колективі. Використовує  в своїй роботі ігрові прийоми, художнє слово, інноваційні технології. Вихователь має артистичні здібності, добре володіє увагою дитячої аудиторії.