Середа, 03.03.2021, 15:42
Вітаю Вас, Гість

 

Євич Тетяна Миколаївна

Працює на посаді вихователя з 2008 року. Зарекомендувала себе як себе відповідальним, старанним працівником, який сумлінно виконує свою роботу.

Добре володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу  і здібностей дітей. Використовує методи  компетентно орієнтованого підходу до організації навчального процесу володіє твердими знаннями в галузі виховання дітей, стежить за методичною літературою. Відрізняється активним пошуком нових педагогічних ідей і рішень. Орієнтується в сучасних психолого-педагогічних концепціях, вміло їх використовує в своїй педагогічній діяльності. Працює захоплено, з інтересом. Стиль взаємодії з дітьми, колегами та батьками - демократичний. В структурі міжособистісних відносин відкрита до співпраці. Володіє прийомами мотивації. Вміє організувати сприйняття і осмислення навчального матеріалу. Аналізує та контролює ступінь засвоєння навчального матеріалу. У своїй роботі використовує критерії діагностики знань, умінь і навичок. Вона — принципова людина, вимоглива до себе і до інших. 

 

                                                                                 

Демченко А.А.

має вищу освіту за відповідною спеціальністю, закінчила Уманський Державний педагогічний університет ім. П. Г. Тичини у 2015 р. за спеціальністю «Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільної освіти, логопед дошкільних, загальноосвітніх, реабілітаційних закладів». Педагогічний стаж – 3 роки. В ЗДО « Росинка» працює на посаді вихователя з 2017 року.

Працює підмінним вихователем  з дітьми ІІ молодшої  та середньої груп.

За час роботи в дошкільному закладі зарекомендувала себе, як сумлінний , відповідальний педагог.

      Це творчий, креативний, енергійний педагог, який має високі моральні якості, глибокі знання методики освітньої роботи,  психологічні особливості дитини дошкільного віку. Проявляє високий  рівень професійної компетентності,  удосконалює освітній процес через використання інтерактивних форм навчання.

   Її притаманна любов до дітей, яка включає в себе  чуйне, доброзичливе і терпляче ставлення. Вміє організувати дитячий колектив, враховує індивідуальні особливості своїх вихованців, працює на засадах «педагогіки співробітництва». Під час проведення різних видів діяльності з дітьми перевагу надає ігровим методам і прийомам, що сприяє невимушеному засвоєнню кожною дитиною необхідних компетентностей,  створює умови для повноцінного розвитку дітей. Аллу Анатоліївну люблять діти, поважають колеги та батьки. Вона скромна, тактовна, доброзичлива, дотримується професійної етики.