Середа, 03.03.2021, 14:43
Вітаю Вас, Гість

Комайгородська Ольга Володимирівна

Працює у дошкільному навчальному закладі «Росинка» на посаді вихова­теля з 1986р — кваліфікований і творчий педагог, її робота характеризується планомірністю,  систематичністю  та  організованістю. У своїй діяльності  педагог дотримується сучасних  методичних  вимог щодо організації та планування  навчально-виховного процесу, чітко орієнтується у навчальних  завданнях  Програми виховання і навчання дітей «Дитина», бере до уваги рівні компетентності дитини, окреслені Базовим компонентом дошкільної освіти, це допомагає їй творчо та результативно побудувати роботу з вихованцями.

Вихователь  реалізує диференційований підхід до вихованців, виявляє, вивчає і враховує в своїй педагогічній діяльності їх індивідуальні особливості, сприяє розвитку фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної сфер особистості; завжди намагається створювати  позитивний мікроклімат в дитячому колективі, вміє встановлювати емоційний контакт і довірливі відносини між дітьми.

             Вона є наставником для вихователів – початківців, впроваджує в роботу передовий педагогічний досвід.

Мовчан Юлія Вікторівна

Має повну вищу педагогічну освіту, кваліфікація — вихователь дітей дошкільного віку. У ДНЗ  на посаді вихователя працює з 2009 р. Зараз працює підмінним вихователем з дітьми І молодшої та старшої  групи. Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», присвоєну рішенням атестаційної комісії у  2016 році.

Юлія Вікторівна за час роботи зарекомендувала себе як професійно компетентний педагог. Вихователь виявляє високий рівень теоретичної підготовки, проявляє ґрунтовну професійну компетентність, досконало володіє педагогічним інструментарієм, забезпечує високу результативність, якість своєї праці, організовує освітньо-виховний процес відповідно до сучасних методичних вимог. Виконуючи нормативно-правові документи в галузі дошкільної освіти скеровує свою діяльність на якісне впровадження   Програми виховання і навчання дитей від двох до семи років «Дитина». Сприяє створенню  умов для реалізації принципів гуманізації виховання, розвиваючого навчання, оптимізації навчально-виховного процесу, вдосконаленню процесів діагностики, планування освітнього процесу. Керується особистісно-орієнтованою моделлю навчання і виховання.

   Завдяки системному використанню в освітньому процесі розвивальних ігор вихованці групи виявляють творчість, самостійність, уміння використовувати набутий досвід під час розв’язання інтелектуальних завдань.

    У 2016 році розробила матеріали та взяла участь у конкурсі "Цифрові ресурси".

    Бере активну участь у роботі методоб’єднаннь вихователів молодших груп закладу.  Впроваджує в роботу інформаційно – комунікативні технології. З колегами по роботі і батьками вихованців підтримує спокійні, позитивні відносини.