Середа, 03.03.2021, 14:56
Вітаю Вас, Гість

Гутенко Тетяна Василівна

Працює у дошкільному навчальному закладі «Росинка» на посаді вихова­теля з  2007 року.                          

            Зарекомендувала себе відповідальним працівником, який сумлінно виконує свої обов’язки. Зараз вона працює у середній  групі. Досконало володіє педагогічним інструментарієм, забезпечує високу результативність, якість своєї праці, організовує освітньо-виховний процес відповідно до сучасних методичних вимог. Завдяки системному використанню в освітньому процесі розвивальних ігор вихованці групи виявляють творчість, самостійність, уміння використовувати набутий досвід під час розв'язання інтелектуальних завдань. Приділяє велику увагу нетрадиційним формам роботи Тетяна Василівна відзначається гуманним ставленням до колег і батьків, чітко спланованою роботою, професіоналізмом. Виявляє достатній рівень підготовки, працює над позитивною динамікою знань дошкільників, прагне зацікавити  дітей. Методи та прийоми, які використовує, відповідають цілям навчання, завданням виховної роботи. Вихователь сприяє розвиткові творчих здібностей дітей. Діти завжди охайні. Чітко дотримується режиму дня. відкрита до співпраці.

 Користується повагою серед колег та працівників колективу дошкільного закладу.

Шпилева Тетяна Юріївна

 

 В ЗДО « Росинка» працює на посаді вихователя з 2017 року. Працює підмінним вихователем   старших  груп.

За час роботи в дошкільному закладі зарекомендувала себе, як сумлінний , відповідальний педагог. Під час проведення різних видів роботи з дітьми перевагу надає ігровим методам і прийомам, що сприяє невимушеному засвоєнню кожною дитиною необхідних знань, умінь, навичок, створює умови для повноцінного розвитку дітей. Вдосконалює свій професійний рівень.  Для розвитку стійкого інтересу до знань надає перевагу нестандартним формам і методам ведення занять. Любить дітей. Активно використовує в роботі з дітьми  ігрові прийоми, художнє слово. Тетяна Юріївна  добре володіє ситуацією у дитячому колективі, враховує у роботі індивідуальні особливості своїх вихованців. Багато уваги приділяє розвитку активного мовлення дітей.

Бере участь у громадському житті  закладу, груп. Користується авторитетом та повагою серед колег, батьків груп.